1,10

Πολυστερική κορδέλα σε χρυσό χρώμα.

1,70

Πολυστερική κορδέλα σε χρυσό χρώμα.