ΜΠΡΕΛΟΚ ΣΤΑΥΡΟΣ KC

0,43

Οι διαστάσεις αφορούν το αντικείμενο χωρίς τον κρίκο και την αλυσίδα