ΜΠΡΕΛΟΚ KC

0,29

Οι διαστάσεις αφορούν το αντικείμενο χωρίς τον κρίκο και την αλυσίδα