0,67

Οι διαστάσεις αναφέρονται σε ανοιχτή χαρτοπετσέτα

1,60

Οι διαστάσεις αναφέρονται σε ανοιχτή χαρτοπετσέτα